• บทความทั่วไป

  โรคไข้เลือดออก

    โรคไข้เลือดออก เกิดจากการติด เชื้อไวรัสเดงกี ซึ่งมีทั้งหมด 4 สายพันธุ์ คือสายพันธุ์ 1, 2, 3 และ 4 การระบาดมักเกิดในช่วงฤดูฝน โดยมียุงลายเป็นพาหะนำโรค ซึ่งในอดีตจะพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกมากในวัยเด็ก แต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาพบว่า กลุ่มอายุผู้ป่วยที่เป็นโรคไข้เลือดออกได้ขยายไปยังกลุ่มวัยรุ่น และผู้ใหญ่วัยทำงานมากขึ้น ทำให้ปัจจุบันตัวเลขของผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ อาการของโรคไข้เลือดออก อาการและความรุนแรงของโรคไข้เลือดออกที่เกิดขึ้นในวัยเด็กและผู้ใหญ่นั้นไม่ต่างกันมาก เนื่องจากอายุไม่ได้เป็นตัวชี้ชัดแน่นอน แต่ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น ความรุนแรงที่ต่างกันของแต่ละสายพันธุ์ รวมไปถึงพันธุกรรมของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกัน แม้จะป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกสายพันธุ์เดียวกัน ก็มีอาการความรุนแรงไม่เท่ากัน โดยส่วนใหญ่ผู้ป่วยที่เป็นไข้เลือดออกจะมาด้วยอาการเบื้องต้นที่เหมือนกันดังนี้ มีไข้สูงเฉียบพลันเกิน 38 องศาเซลเซียส ปวดเมื่อยตามตัว บางรายปวดไปถึงกระดูก คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร มีเลือดออกที่ผิวหนัง เป็นจุดเลือดเล็ก ๆ กระจายอยู่ตามแขน ขา ลำตัว รักแร้มีเลือดกำเดา หรือเลือดออกตามไรฟัน เกร็ดเลือดต่ำ อุจจาระเป็นเลือด ระยะของไข้เลือดออก ไข้เลือดออกสามารถแบ่งได้ 3 ระยะด้วยกันคือ ระยะไข้สูง เป็นช่วงที่ไม่อันตรายเท่าไร แต่อาจทำให้ผู้ป่วยอ่อนเพลีย หมดแรง อาเจียน รับประทานอาหารได้น้อย ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่เมื่อผ่านระยะไข้สูงแล้วจะเข้าสู่ ระยะฟื้นตัว ที่ร่างกายจะค่อย ๆ แข็งแรงขึ้น จนกลับมาสู่ภาวะปกติ แต่จะมีผู้ป่วยส่วนน้อยที่เข้าสู่ ระยะวิกฤต ซึ่งเป็นช่วงที่เป็นอันตรายที่สุดโดยเป็นช่วงที่ผู้ป่วยมีไข้สูงและไข้ลดลง แล้วมีอาการช็อกตามมา วิธีการรักษา แนะนำให้พักผ่อนมาก ๆ ดื่มน้ำ รับประทานอาหารอ่อน ๆ สามารถรับประทานยาพาราเซตามอลได้ ไม่ควรรับประทานยาไอบูโพรเฟน หรือแอสไพริน หากผู้ป่วยมีไข้ได้ประมาณ 3-4 วันแล้วไม่ลด แพทย์จะทำการเจาะเลือดเพื่อตรวจวินิจฉัยว่าเป็นโรคไข้เลือดออกหรือไม่ หากเจาะเลือดแล้วพบว่าเกร็ดเลือดต่ำ แพทย์จะแนะนำให้นอนโรงพยาบาลเพื่อรับน้ำเลือดและติดตามสัญญาณชีพอย่างใกล้ชิด เพราะผู้ป่วยอาจเข้าสู่ระยะวิกฤตได้ ปัจจุบันยังไม่มียาต้านไวรัสเดงกีโดยเฉพาะ วิธีการป้องกัน เนื่องจากไข้เลือดออกมีสาเหตุมาจากยุงลายเป็นพาหะนำโรค ดังนั้นควรกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านและชุมชน ด้วยการปิดฝาภาชนะที่มีน้ำขังให้มิดชิด ไม่ให้ยุงเข้าไปวางไข่ได้ เปลี่ยนน้ำในภาชนะทุกสัปดาห์ ดูแลความสะอาดปรับสภาพแวดล้อมบริเวณบ้านให้ปราศจากภาชนะที่มีน้ำขังได้ เช่น ยางรถยนต์ จาน ชามเก่าที่วางทิ้งไว้ เป็นต้น การดูแลบ้านเรือนและสุขขภาพเริ่มต้นเป็นสิ่งสำคัญเพียงคุณสนใจและระมัดระวังตัวอยู่ตลอดเวลา โรคภัยไข้เลือดออกก็ไม่สามารถทำอะไรคุณได้อย่างแน่นอน          

 • บทความทั่วไป,  สุขภาพ

  เคล็ดลับเพิ่มความสูง

  ใครๆก้อยากมีร่างกายที่สูงเพื่อบุคลลิกภาพที่ดี โดยปกติร่างกายคนเราจะหยุดการเจริญเติบโตเมื่ออายุประมาณ 18-20 ปี หลังจากนี้ความสูงจะเพิ่มขึ้นในอัตราที่น้อยมากหรือไม่เพิ่มขึ้นเลย ซึ่งการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือการออกกำลังกายบางชนิดเพื่อเพิ่มความสูงในช่วงนี้มักไม่ได้ผล ดังนั้น การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตเต็มที่ขณะอายุยังน้อย อาจเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยเพิ่มความสูงได้ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสูง ความสูงที่ไม่เท่ากันของแต่ละคน เป็นผลมาจากปัจจัยหลายๆ ด้าน ดังนี้พันธุกรรม นักวิทยาศาสตร์คาดว่าพันธุกรรมเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อความสูง แนวโน้มความสูงของบุตรจึงมักขึ้นอยู่กับยีนส์ของพ่อและแม่ เพศ ชายและหญิงมีช่วงที่เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วแตกต่างกัน ในเพศชาย ช่วงนี้มักเริ่มต้นเมื่ออายุประมาณ 11 ปี และมีอัตราการเจริญเติบโตเร็วสุดที่อายุประมาณ 13 ปี ส่วนเพศหญิงมักเริ่มต้นเมื่ออายุประมาณ 9-10 ปี โภชนาการ อาหารมีความสำคัญอย่างมากต่อการเจริญเติบโต โดยเฉพาะในช่วงวัยเด็ก การได้รับอาหารที่ไม่เหมาะสมหรือไม่เพียงพอ อาจทำให้เด็กเจริญเติบโตช้าและตัวเตี้ยกว่าเด็กที่มีโภชนาการดี ปัญหาสุขภาพ โรคหรือความผิดปกติบางชนิดอาจส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและส่วนสูง เช่น กลุ่มอาการเทอเนอร์ เป็นความผิดปกติทางพันธุกรรมที่เกิดขึ้นกับเพศหญิง ผู้ป่วยอาจมีรูปร่างเตี้ยและมีพัฒนาการทางเพศช้ากว่าปกติ โรคโลหิตจางจากเม็ดเลือดแดงรูปเคียว เป็นโรคติดต่อทางพันธุกรรมที่ทำให้เม็ดเลือดแดงมีลักษณะคล้ายเคียวเกี่ยวข้าว ซึ่งผิดไปจากเม็ดเลือดแดงปกติที่มีรูปร่างค่อนข้างกลมและบุ๋มตรงกลาง ส่งผลให้ผู้ป่วยมีแนวโน้มเจริญเติบโตช้า และเข้าสู่วัยแรกรุ่นช้ากว่าคนทั่วไปความผิดปกติของระบบต่อมไร้ท่อ ซึ่งทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย ความผิดปกติเกี่ยวกับต่อมนี้อาจส่งผลให้ร่างกายเจริญเติบโตช้ากว่าคนทั่วไป เคล็ดลับสำหรับคนอยากสูง การเพิ่มความสูงในช่วงที่หยุดสูงไปแล้วเป็นสิ่งที่ทำได้ยาก การสร้างพฤติกรรมและทำกิจกรรมที่ช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพตั้งแต่ยังเด็ก จึงเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคนที่อยากสูง โดยปฏิบัติได้ดังนี้ รับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ โดยเฉพาะผักและผลไม้สด อาหารจำพวกธัญพืช โปรตีน และนม หลีกเลี่ยงการรับประทานน้ำตาลและไขมัน หมั่นออกกำลังกาย การออกกำลังกายมีส่วนช่วยเสริมสร้างกระดูกและกล้ามเนื้อให้แข็งแรง ทั้งยังช่วยเร่งการผลิตโกรทฮอร์โมนที่ร่างกายต้องใช้ในการเจริญเติบโต นอนหลับให้เพียงพอ ในวัยเด็กที่ร่างกายยังเจริญเติบโตอยู่นั้น ควรนอนอย่างน้อย 9-11 ชั่วโมง เนื่องจากร่างกายผลิตโกรทฮอร์โมนขึ้นขณะนอนหลับ หากนอนไม่เพียงพออาจส่งผลให้ร่างกายผลิตฮอร์โมนชนิดนี้และฮอร์โมนชนิดอื่นๆ น้อยลง ทำให้ร่างกายเจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่ จัดระเบียบท่าทางให้ถูกต้อง การยืน เดิน นั่ง นอน หรือทำกิจกรรมต่างๆ ในท่าทางที่ไม่ถูกต้อง นอกจากจะส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมาแล้ว ยังอาจกระทบต่อส่วนสูงด้วย  รับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  การเจริญเติบโตผิดปกติหรือผู้ที่ต้องการเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรงเท่านั้น โดยจะแนะนำให้ผู้ที่ร่างกายผลิตโกรทฮอร์โมนผิดปกติรับประทานโกรทฮอร์โมนสังเคราะห์ หรือแนะนำให้ผู้สูงอายุรับประทานแคลเซียมและวิตามินดี เพื่อลดความเสี่ยงต่อโรคกระดูก

  Comments Off on เคล็ดลับเพิ่มความสูง
 • บทความทั่วไป

  ชอปปิ้งออนไลน์ดียังไง

  เป็นอีกทางเลือกให้ชีวิตง่ายขึ้นกับการเลือกชอปปิ้งออนไลน์ เทรนด์การซื้อของออนไลน์ในปัจจุบันเพิ่มสูงขึ้นจากในอดีต และมีแนวโน้มจะมากขึ้นอีกในอนาคตเหตุผลหลัก มาไขข้อสงสัยกันว่าชอปปิ้งออนไลน์ดีอย่างไร สะดวกสบาย ความสะดวกสะบายที่เปิดบริการรับลูกค้าตลอด 24 ชม. ไม่ต้องรอชำระค่าสินค้านานๆหรือเปล่า ปัญหาพวกนี้จะไม่มีเลย หากคุณสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ ที่สามารถทำรายการได้ 24 ชม. จะอยู่ที่ใดบนโลกก็ซื้อได้ ไม่ต้องเดินทางให้เสียเวลา จะใส่ชุดนอนหรือชุดโทรมๆก็ไม่ต้องแคร์สายตาชาวบ้าน กดสั่งซื้อและชำระเงินผ่านอินเทอร์เน็ตในเวลาไม่กี่นาที ไม่ต้องเสียเวลาต่อคิวหน้าเคาเตอร์ ไม่ต้องเจอพนักงานแย่ๆทำอารมณ์เสียใส่ชอปปิ้งออนไลน์เท่านั้นที่ช่วยเพิ่มความสะดวกสบาย ให้คุณสามารถซื้อของได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุกสถานการณ์ โดยไม่ต้องกังวลถึงเรื่องอื่นใดเลย สินค้ามีให้เลือกหลายหลาย ค้นหาสินค้าได้ง่าย เพียงแค่ไม่กี่คลิก ก็พบสินค้าหลากหลายแบบ และมีให้เลือกจากหลายร้าน คุณสามารถเปรียบเทียบคุณภาพสินค้า ราคา ความน่าเชื่อถือจากร้านค้า รวมถึงบริการหลังการขาย และเงื่อนไขของร้านค้าต่างๆในเวลาแสนสั้น ประหยัดเวลา ไม่ต้องเสียเวลาไปเดินหา ไม่ต้องแต่งตัวออกจากบ้าน ไม่ต้องพบเจอมลพิษฝุ่นควัน อีกทั้งปัญหาโลกแตกอย่างรถติด ไม่ต้องวนหาที่จอดรถนานๆบางทีก็ไม่มี อารมณ์เสีย ขับกลับบ้านซะงั้น กว่าจะซื้อของได้แต่ละอย่างหมดเวลาไปครึ่งค่อนวัน การซื้อของออนไลน์ ใช้เวลาว่างของคุณเพียงไม่กี่นาที ช่วยประหยัดเวลาไว้ทำอย่างอื่นที่สำคัญกว่าอีกมากมาย ประหยัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ไม่ว่าคุณจะใช้บริการรถสาธารณะ หรือ รถส่วนตัว ก็ล้วนแล้วแต่มีค่าใช้จ่ายด้วยกันทั้งนั้น บางครั้ง ค่าน้ำมันที่เดินทางไปกลับ อาจสูงกว่า ราคาสินค้าที่ต้องการไปซื้อซะอีกทำให้เราง่ายและช่วยเซฟเงินในกระเป๋าเราอีกด้วย ราคาถูกกว่า ร้านค้าออนไลน์มีต้นทุนในการดำเนินงานต่ำกว่า ไม่ต้องจ้างพนักงานต้อนรับ พนักงานขาย หรือแคชเชียร์ ไม่ต้องเสียเงินค่าเช่าร้าน หลักหมื่น หลักแสน หากคุณซื้อสินค้าจากร้านค้าทั่วไป แน่นอนว่าคุณจะได้ซื้อสินค้าในราคาที่ถูกผลักต้นทุนทุกอย่างไว้ให้คุณแล้ว แต่ ร้านค้าออนไลน์ ตัดต้นทุนที่ไม่จำเป็นหลายๆอย่างออกไป ทั้งค่าจ้างพนักงาน ค่าเช่าร้าน ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ทำให้ต้นทุนหลักมีแค่ต้นทุนสินค้าเท่านั้น นอกจากคุณจะหาซื้อได้ง่ายแล้ว ยังจ่ายแบบสบายกระเป๋าอีกด้วย  สินค้าบางอย่างคุณอาจต้องไปเดินเลือกซื้อด้วยตนเอง เช่น เสื้อผ้า รองเท้า เพราะได้ลองสวมใส่ เพื่อเลือกไซส์ให้พอเหมาะพอดี และได้ดูสี ดูลวดลายจริง ก่อนตัดสินใจซื้อ แต่สินค้าอีกหลายๆอย่าง การไปเลือกดูที่โชว์รูมหรือหน้าร้าน ไม่มีประโยชน์อะไร หรือประโยชน์มีไม่เท่าราคาที่ต้องจ่ายแพงกว่า อย่างไรก็ตามการชอปปิ้งออนไลน์ก็เป็นอีกทางเลือกำที่มีความเสี่ยงเช่นกัน เพราะฉะนั้น เราต้องเลือกร้านที่มีมาตราฐานไว้ใจได้น่าเชื่อถือ เพื่อประโยชน์ต่อตัวคุณเอง

  Comments Off on ชอปปิ้งออนไลน์ดียังไง
 • บทความทั่วไป

  สีนำโชค

            สีมีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตเป็นอย่างมากไม่ว่าเราจะทำอะไรก็มักเกี่นวข้องกับสีเสมอในการดำเนินชีวิตประจำวันเรามาดูอิทธิพลความเชื่อของสีกันบ้างดีกว่า การใช้สีประจําวัน สีมงคล สีนำโชคถูกโฉลก สีประจำตัวต้องคำนวณจากการดูดวงชะตาเพื่อหาสีนำโชค สำหรับใช้กับข้าวของเครื่องใช้เช่น ป้ายโฆษณา โลโก้ บ้าน รถยนต์ โทรศัพท์ ผลิตภัณฑ์สินค้า วัตถุอื่นๆ ส่วนการใช้สีถูกโฉลกประจําวัน ทุกคนเหมือนกันคือ สามารถใช้สําหรับแต่งกาย เสื้อผ้า เครื่องประดับต่างๆ สี วัตถุธาตุ และอัญมณีประจําวันต่างๆ รวมทั้งพวกหินสี เพชรที่มีสี แต่สีต้องห้ามในแต่ละวันต้องงดเว้นเด็ดขาด   สีนำโชค คือสีที่มีความเชื่อว่าสีนั้นเหมาะที่จะใช้ทุกวัน โดยเฉพาะเวลาที่ต้องการออกไปหาลาภ ติดต่องาน เพื่อหวังความสุขความเจริญได้แบ่งออกไปตามวันดังนี้ วันอาทิตย์ มี สีแดงสด สีเขียว อัญมณีทับทิม มรกต ธาตุทองคํา ปรอท สีที่เหมาะกับการหาทรัพย์สมบัติเงินทองคือ สีดํา อัญมณีนิล ธาตุตะกั่ว ส่วนที่ต้องห้ามเด็ดขาดประจําวันนี้คือ สีฟ้า อัญมณีเพชร ธาตุทองแดง วันจันทร์ มี สีขาวนวล สีเหลืองอ่อน สีดํา อัญมณีไข่มุกข์ นิล ธาตุเงิน ตะกั่ว สีที่เหมาะกับการหาทรัพย์สมบัติเงินทองคือ สีเหลืองแก่ สีส้ม อัญมณี บุษราคัม ธาตุสังกะสี ทองคํา ส่วนที่ต้องห้ามเด็ดขาดประจําวันนี้คือ สีแดงสด อัญมณีทับทิม ธาตุทองคํา วันอังคาร สีแดงแก่ (แดงเลือดนก) สีชมพู สีเหลืองแก่ สีส้ม อัญมณีโกเมนทร์ บุษราคัม ธาตุเหล็ก สังกะสี สีที่เหมาะกับการหาทรัพย์สมบัติเงินทองคือ สีทองสัมฤทธิ์ สีม่วงเม็ดมะปราง อัญมณีทับทิมกินบ่เซี่ยง ดินและหิน ส่วนที่ต้องห้ามเด็ดขาดประจําวันนี้คือ สีขาวนวล สีเหลืองอ่อน อัญมณีไข่มุกธาตุเงิน วันพุธกลางวัน สีเขียวใบไม้ สีทองสัมฤทธิ์ สีม่วงเม็ดมะปราง อัญมณีมรกต โมรา ทับทิมกินบ่เซี่ยง ธาตุปรอท ดินและหิน สีที่เหมาะกับการหาทรัพย์สมบัติเงินทองคือ สีฟ้า อัญมณีเพชร ส่วนที่ต้องห้ามเด็ดขาดประจําวันนี้คือ สีแดงแก่ (แดงเลือดนก) สีชมพู อัญมณีโกเมนทร์ ธาตุเหล็ก วันพุธกลางคืน  สีทองสัมฤทธิ์…

 • บทความทั่วไป

  แบงค์จะทำเงินเป็นอันมากจากข้อมูล Mobile Banking

  แบงค์จะทำเงินเป็นอันมากจากข้อมูล Mobile Banking ได้เช่นไร บทวิจารณ์อย่างระมัดระวัง ข่าวด่วนในอาทิตย์ก่อนหน้านี้ที่ผ่านมานี้เป็น แบงค์แทบทุกที่ประกาศยกเลิกค่าธรรมเนียมแนวทางการทำธุรกรรมออนไลน์สำหรับลูกค้าคนทั่วๆไป เพื่อหมายมั่นให้ลูกค้าใช้แอพแบงค์เพิ่มมากขึ้น แน่ๆว่าแบงค์เสียรายได้ส่วนนี้ รวมทั้งที่แบงค์จำต้องทำก็เนื่องจากกลัวคู่ปรปักษ์อย่าง Rabbit Line Pay, True Money Wallet ที่มี Alipay สนับสนุน, แล้วก็รายปัจจุบันเป็น GrabPay ซึ่งทุกรายล้วนแล้วแต่มีทุนพรั่งพร้อมแล้วก็มีความชำนาญด้าน digital อย่างมาก ปัญหาเป็น ทำแล้ว แบงค์ได้ประโยชน์อะไร เว้นเสียแต่คุ้มครองคู่แข่งขันจากการแย่งลูกค้าในด้าน e wallet รวมทั้งmobile payment ด้วยเหตุว่าขาดเหตุผลที่ลูกค้าแบงค์ควรต้องไปใช้ mobile payment ของแอปอื่น เมื่อใช้ฟรีบนแอพแบงค์ คุณประโยชน์หลัก 3 ข้อเป็น เอา data ไปทำอันอื่นที่เพิ่มรายได้ให้แบงค์ ลดทุนสาขารวมทั้งคน ลดเงินลงทุนการจัดการเงินสด จากประสบการณ์ที่ผมปฏิบัติงานด้าน Analytics ที่ Credit Karma ฟินเทคสตาร์ทอัพที่ไปถึงเป้าหมายเป็นอย่างมากที่อเมริกา ผมพอเพียงแลเห็นภาพการเอา data ไปเพิ่มรายได้ให้แบงค์ดังต่อไปนี้ Alternative credit scoring รายได้หลักของแบงค์เป็นการปลดปล่อยกู้ แต่ว่าก็ยังมีคนส่วนมากที่ปรารถนากู้หนี้ยืมสินแม้กระนั้นแบงค์ไม่ปลดปล่อยสินเชื่อเพราะเหตุว่าความน่าไว้วางใจด้านการเงินน้อยเกินไป ทำให้พวกเขาจำต้องไปกู้จากสถาบันการเงินที่ไม่ใช่แบงค์ อย่างเช่น อิออน ที่มียอดปลดปล่อยกู้ปีละกว่าแสนล้านบาท แล้วก็ยังมีคนเป็นจำนวนมากมายที่สมัครอิออนมิได้ จากที่ก่อนหน้าคนพวกนี้มาใช้เบิกเงินมาเป็นก้อนแล้วก็ใช้จ่ายเป็นเงินสดซึ่งทำให้แบงค์ไม่รู้เรื่องเลยว่าเอาเงินไปซื้ออะไร หรือแม่ค้าที่คราวก่อนรับเงินสดแล้วฝากแบงค์ทีเดียวซึ่งแบงค์ก็ไม่รู้เรื่องว่าเป็นเงินมาจากไหน เมื่อมาใช้ mobile banking แบงค์สามารถสร้างโมเดลพินิจพิจารณาการกระทำการคลังของกลุ่มคนเหล่านี้ได้ว่าเอาเงินไปทำอะไร แล้วผู้อื่นที่มีความประพฤติราวกับเขา มีความน่าไว้วางใจเช่นไร ฉะนั้นคนคนนี้มีความน่าไว้ใจแค่ไหน ไม่ใช่แค่ปลดปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ที่เมื่อก่อนไม่อาจจะเข้าถึงได้ แบงค์ที่ทำเป็นดีด้าน data ยังสามารถแย่งลูกค้าจากแบงค์คู่ต่อสู้ เมื่อมีข้อมูลมากยิ่งกว่าแบงค์อื่น รู้เรื่องลูกค้ามากยิ่งขึ้น สำหรับลูกค้าชั้นหนึ่ง แบงค์สามารถพรีเซ็นท์สินเชื่อที่มีดอกเบี้ยต่ำลงมากยิ่งกว่าสินเชื่อที่เขาได้จากแบงค์อื่น Personalized financial products, personalized previlege and personalized touch points รายได้หลักอีกส่วนใดส่วนหนึ่งของแบงค์เป็น รายได้จากสินค้าด้านการเงินและก็การให้บริการด้านการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บัตรเครดิต, ขายรับรอง, แล้วก็ private wealth ทั้งยังสามแบบงี้โดยตัวส่วนสำคัญของสินค้าแล้วเป็น commodity product เป็นแทบจะไม่ค่อยไม่เหมือนกันเลยแบงค์นี้ออกผลิตภัณฑ์อะไร แบงค์อื่นสามารถทำตามอย่างได้หมด ตอนนี้แบงค์แข่งขันกันด้วยสิทธิประโยชน์ แต่ว่ายังคงเป็นสิทธิประโยชน์ในระดับที่หว่านแห บัตรเครดิตที่เหมาะสมที่สุดของแบงค์มีสิทธิผลดีเยอะแยะ ปัญหาก็คือแบงค์ไม่เคยทราบว่าสำหรับลูกค้าคนนี้ แบงค์ควรจะยกจุดขายสิทธิประโยชน์ไหน เมื่อแบงค์มีข้อมูลการใช้จ่ายของลูกค้า ทราบว่าถูกใจจับจ่ายซื้อของร้านค้าอะไร ใช้เงินกับบริการจำพวกไหน แบงค์ก็สามารถพรีเซนเทชั่นสิทธิประโยชน์นั้นในทุกหนทางวิธีขาย ทั้งยัง telesale, email, app แบงค์เอง Targeting ads model ที่ธุรกิจถูกใจลงโปรโมทออนไลน์มากยิ่งกว่าออฟไลน์ เนื่องจากว่ามันประเมินผลได้และก็ยิงตรงกลุ่มเป้าหมาย แต่ว่าข้อมูลที่Facebook มีที่ว่าพวกเรา Like เพจอะไร เป็นคนมี Interest ด้านไหน ก็ยังสู้ข้อมูลที่แบงค์มีมิได้ แบงค์ทราบดีว่าพวกเรามีเงินฝากและก็สินทรัพย์มากแค่ไหนรวมทั้งมีรายได้เยอะแค่ไหน ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีคุณประโยชน์มากมายๆสำหรับนักการตลาด ที่สำคัญกว่าแบงค์ทราบดีว่าพวกเราเป็นลูกค้าชำระเงินให้ธุรกิจนั้นๆใช่หรือไม่ ไม่ใช่แค่ Like เพจ นักการตลาดพร้อมทุ่มเงินอยู่แล้วถ้าเกิดสามารถประเมินผลได้ว่างบประชาสัมพันธ์นี้นำมาซึ่งการก่อให้เกิดยอดจำหน่ายที่คุ้มไหม ซึ่งFacebook ทำเป็นเพียงแค่สำหรับเว็บไซต์ที่ปิดแนวทางการขายชำระเงินในตัวเว็บไซต์เลย ผ่าน pixel แต่ว่าสำหรับธุรกิจที่ยอดจำหน่ายเกิดขึ้นนอกเว็บไซต์นั้น Facebook บอกได้เพียงแค่ว่าคนเห็นโปรโมทบน Facebook แล้วคลิกมาที่เว็บไซต์กี่คน ข้อมูลอีกชนิดที่แบงค์มีแล้วก็นักการตลาดประสงค์เป็น ผู้ใช้ที่เป็นลูกค้าของผลิตภัณฑ์คู่ปรปักษ์ ผู้ใช้กลุ่มนี้เป็นกรุ๊ปที่ธุรกิจพร้อมทุ่มเงินแย่งมา เพราะเหตุว่าให้ความสนใจในสินค้าหรือบริการแนวนี้รวมทั้งมีกำลังซื้อ แนวทางการทำส่วนใดส่วนหนึ่งของแอพแบงค์ให้เป็นหลักที่ประชาสัมพันธ์สามารถสร้างรายได้หลักพันล้านบาทให้แบงค์ได้ไพเราะเป็นแอพที่ผู้ใช้กว่าล้านคนเปิดทุกเมื่อเชื่อวันวันละหลายครา และก็ข้อมูลระดับการใช้จ่ายรายผู้ที่แบงค์มีเดี๋ยวนี้ใช้พื้นที่พวกนั้นไปกับการโปรโมทข้อมูลแบงค์ที่มิได้ personalize ให้เหมาะสมกับแต่ละคนรวมทั้งถึงจะอ่านและจากนั้นก็ยังโชว์อีก Personalized recommendation system เวลาผู้ใช้เข้าแอพฯ แบงค์ ก็จะพบกับข้อมูลสรุปว่ามีเงินมากแค่ไหน มียอดขยับเขยื้อนเช่นไร แม้กระนั้นมิได้มีการเสนอแนะผู้ใช้ว่าเขาควรจะทำเช่นไรกับเงินที่เขามี หรือทำยังไงให้มีสุขภาพการคลังที่ดียิ่งขึ้น ถ้าหากแบงค์สามารถพินิจพิจารณารวมทั้งชี้แนะผู้ใช้ได้เลยว่านี่เป็น 5 สิ่งที่คุณควรจะทำ จากการวิเคราะห์เงินเข้าเงินออกย้อนไป เพื่อเห็นผลทดแทนเยอะขึ้นเรื่อย ๆโดยไม่กำเนิดปัญหาสภาพคล่อง แบงค์จะสามารถดึงดูดใจผู้ใช้หลายล้านคนให้ซื้อสินค้าการคลังเพิ่มมากขึ้น  

  Comments Off on แบงค์จะทำเงินเป็นอันมากจากข้อมูล Mobile Banking
 • บทความทั่วไป

  ความจริงที่เราต้องเจอในชีวิต

  เรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้ มันเป็นเรื่องจริงที่ในชีวิตเราต้องได้เจอ หรือเคยเจอ และผมเชื่อว่าถ้าใครยังไม่เคยได้เจอเดี่ยวก็ได้เจอกับตัว แล้วมันจะดีกว่าหรือป่าว ถ้าเราได้รู้เอาไว้ เผื่อวันนึงเราต้องเจอกับมัน เราจะได้รับมือได้อย่างถูกวิธีและไม่มีปัญหาอะไรมากนัก… เพื่อนที่เข้ามาในชีวิตมักหายไปเสมอ คุณเคยสักเกตุไหมว่า เพื่อนที่เราเคยสนุกด้วยกันในสมัยหนึ่ง เคยเล่น เคยเที่ยว ไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดเวลา พอต้องจากที่เรียนเดียวกัน หรือไปอยู่ห่างกันเมื่อไหร่ เขาจะเริ่มหายไปจากชีวิตเราทีละน้อย ๆ ขนาดตอนนี้ เชื่อได้เลยว่าเราต้องมีเพื่อนที่สนิทมาก ๆ คนนึง แล้วถ้าวันนึงเราต้องห่างกันอีก แยกย้ายกันไปทำตามความฝันของตนเอง เพื่อนที่เราคิดว่ายังไงเราหรือมันก็จะไม่ทิ้งกันไปไหน สักวัน มันจะหายไปจากชีวิตเราโดยปริยาย เราต่างมีหน้าที่เป็นของตัวเอง อย่าไปยึดติดอะไรให้มันมากนัก มีพบต้องมีจาก ไม่มีอะไรอยู่กับเราได้นานเท่าตัวเราเอง  สิ่งต่าง ๆ มักไม่เป็นอย่างที่เราคิด เช่น ผมอยาได้คนนี้เป็นแฟน แฟนที่ผมอยากได้ต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ แต่พอมีแฟนเข้ามาจริง ๆ กลับไปเป็นไปอย่างที่เราต้องการเลยสักนิด ใช่ครับ เราไม่สามารถเลือกหือเปลี่ยนสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ แต่เราเลือกที่จะอยู่กับมัน และเลือกที่จะปฏิบัติกับมันให้เหมือนกับสิ่งที่เราอยากได้ได้ มีคนรักย่อมมีคนเกลียด ต่อให้คุณเป็นดาราดังมาก ๆ ไปไหนต่อไหนก็มีแต่คนรัก เชื่อไหมว่า คนที่ไม่ชอบมันก็มีอยู่ไม่น้อย ไม่ว่าจะด้วยเรื่องอะไรก็ตามที่ทำให้เขาไม่ชอบเรา แค่เราทำตัวในแบบของเราก็ดีแล้ว แบบที่ไม่เดือนร้อนใคร ยังไงสะคนรักย่อมมีมากกว่าคนเกลียด คนที่มันไม่ชอบเราแล้วเอาเราไปพูดเสีย ๆ อันนั้นเราก็ห้ามเขาไม่ได้ทุกคนนะ ทางที่ดีคือเราอย่าไปใส่ใจ ปล่อยเขาไป ถ้าเราคิดว่าสิ่งที่เราทำนั่นไม่ได้ไปทำให้ใครต้องเดือดร้อน จงเชื่อมั่นในตนเอง คุณเองเท่านั้นที่สามารถเปลี่ยนตัวเองได้ ไม่มีใครที่สามารถเปลี่ยนตัวคุณได้ เพราะคนที่เข้ามา ก็ได้แค่ช่วยเหลือ ชี้แนะคุณ ตุถ้าคุณเลือกที่จะไม่ทำตาม หรือเลือกที่จะไม่ฟังละ เขาก็เป็นได้แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น จงเรียนรู้และยืนด้วยตนเองให้ได้ ไม่ต้องให้ใครมาช่วยหรือค่อยช่วยเราตลอดเวลา ใคร ๆ ก็สามารถล้มเหลวในชีวิตได้ ไม่ใช่ว่าชีวิตกูดีแล้วไม่มีทางล้มเหลว ถ้าโชคดีก็ดีไป แต่ถ้าวันไหนเกิดล้มขึ้นมาเราจะทำอะไรไม่ได้เลย จงเรียนรู้ด้วยตนเอง เพราะความล้มเหลวของเราเองนั่นแหละ คือบทเรียนชีวิตที่ดีที่สุดแล้ว อย่ามั่วแต่รอดูความล้มเหลวของคนอื่นเป็นตัวเอง เพราะความล้มเหลวของแต่ละคนมันไม่เหมือนกัน จงคิดไว้ในใจเสมอว่า วันนี้อาจจะเป็นวันสุดท้ายของคุณ ไม่ใช่ว่าวันนี้คุณจะตาย แต่ให้เลือกที่จะทำวันนี้ให้มันดีเท่ากับว่า พรุ่งนี้คุณจะไม่ได้ทำมันอีกแล้ว แล้วสิ่งๆนั่นที่คุณกำลังจะทำมัน มันจะออกมาได้ดีที่สุดเลย และจงมองคนรอบตัวเรา คนที่เรารัก ดูแลเขาให้ดีที่สุดในทุก ๆ วันเหมือนกัน คิดสะว่า พรุ่งนี้เราอาจจะไม่ได้ทำมันอีกแล้ว จะได้ไม่ต้องมาเสียใจภายหลัง ทุกคน มีมากกว่าคุณทั้งนั้น ให้เรามองคนที่เขาประสบความสำเร็จในชีวิตแล้ว และเราจะรู้ว่าพวกนั้นเขามีความสุขมากขนาดไหนที่มีวันนี้ ความสุขของเขาเกิดจากอะไร มันไม่ใช่เงินที่ได้มาด้วยซ้ำ บางทีเขาอาจจะไม่ได้สนใจตรงนั้นด้วยซ้ำ เขามีความสุขกับงานที่เขาทำมากกว่า พองานที่ทำมันมีความสุข เราก็จะได้ผลตอบแทนที่มากกว่าเดิม ซึ้งบางทีมันอาจไม่ใช่แค่เงินอย่างเดียว 

  Comments Off on ความจริงที่เราต้องเจอในชีวิต